آموزش مدیریت جوملا

آموزش کار با قسمت های مختلف جوملا

جستجو
نمایش صفحه
# عنوان مقاله
1 آشنایی با بخش های مدیریت جوملا (داغ!)
2 مدیریت مطالب در جوملا (داغ!)
3 مدیریت رسانه در جوملا (داغ!)
4 مدیریت کاربران در جوملا (داغ!)
5 مدیریت ماژول ها در جوملا (داغ!)
6 مدیریت مطالب با K2 (داغ!)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

پروژه های در دست اقدام

کاربری